-الف -تو کلا حرف منو قبول نمیکنی

-ب- نه اشتباه میکنی برداشت تویه  من هر حرفی رو قبول نمیکنم

-الف-تو کلا فکر میکنی عقل کلی

-ب- خب اره خیلی وقتا حرف درست میزنم

-الف- تو هیچ کس رو قبول نداری و هر کی هرچی بگه تو بازم حرف خودت رو میزنی

-ب- خب شاید واقعا درست میگم و بقیه اشتباه میگن

.....................

پ ن:نظرتون در باره مکالمه بالا چیه؟؟؟