سخنران میگه :

هرچیز روعمیقا وواقعا ازخود خدا بخواهید خدابهتون میده...

اگر 99درصد ازخدا بخواین 1 درصد ازبقیه نمیشه...خدا نمیده بهتون...

فقط وفقط ازخود خدا باید بخواین وچشم به دست گیری هیچ کس نداشته باشید ..

عنایاتی که خدا ازطریق چشم به آدم میکنه خیلی زیاده...

حواستون به چشمتون باشه...

چشم که رفت..دلت میره...زبون میره...دست وپای آدم میره...

چشمتو ببندی خدا خودش به روی چیزایی یاشخصی باز میکنه که باورت نمیشه..

حواستون باشه به چی و کی نگاه میکنید...

اگر خدا مارو یک آن به خودمون وابگذاره به کثیف ترین و رذل ترین آدم تبدیل میشیم...

بخواین که خدا افسار زندگیتون رو به دست خودش بگیره. ..

خدایا شکرت...

الحمدالله کما هو اهله..