این روزا اعصاب برا آدم نمیمونه:/

ازدست اطرافیان علی الخصوص خاص ها!

درسا. ..کارا. ..شانس من هروقت کارا زیاد میشن درساهم زیاد میشن اتفاق عجیبی غریبم زیاد میشن اصلا یک وضعی :/ درگیرای شخصی خودمم یک طرف:/

همه هم کلی توقع دارن:/ 

خانواده یک طرف...اطرافیان یک طرف..استاد یک طرف..بچه های تشکل یک طرف...

شیطونه میگه همه رو بزنم تودیوار وجدی باهمه قهر کنم:/

اصلا باهمه قهرم:/


خدایا شکرت....

الحمدالله کماهو اهله. ..