ای خدا اصلا یک وضعیه !!!
هیچ چیز برکت نداره...نه عمرمون...نه وقتمون....نه پولمون:/
نه شارژ گوشیمون:/ دیوونه شدموازبس شارژ خریدم:/ تازه شخص خاصیم نیست برای همین امورات وهماهنگیا فرت فرت تموم میشه:/
مخصوصا پول اصلا نمیفهمم چطوری تموم میشن...
اعصابم خورد شده ازبس حساب کردم چیکار کنم کمتر خرج شه ...کدوم راه ارزون تر میشه:///دیگه روم نمیشه به بابام بگم پول:/ 
به یک کار میرسی بقیه کارا میرن تودیوار..هی باید دنبال استادا باشیم وقت بگیریم به یک کار دیگه برسیم://
برای یک کار مثلا فرهنگی باید بدوییم دنبال ملت پول جمع کنیم:/قدیما ازجیب میزاشتیم الان جیبمونم خالیه://
خدایا خودت فرجی کن