چرا همه از تنهایی فرار میکنن؟! 

چرا همه نگرانن  و تلاش میکنن یک وقت تنها نشن ؟؟

ترس از تنهاییی؟! 

مثلا قراره یک ساعت تنها باشه در چند روز اینده از الان تلاش میکنه که تنها نباشه!!!؟؟؟

چرا ؟؟ واقعا چرا؟؟؟ 

ارمغان های تنهاییی خیلی زیادن ... خیلی زیادن....

چرا وقتی به یکی میگی تنهایی!

بل تعجب و شگفتی میگه وای تنهاییی؟؟؟؟😨

چرا اصراز دارن همیشه حضور بقیه و صدای بقیه تو سرشون باشه

چ صدای ادم چ تلویزیون 

مگه صدای سکوت چه عیبی داره؟؟!