من روی قسم دادن وقسم خوردن خیلی حساسم.

خدایا به حق حضرت زینب ظهور حضرت صاحب را برسان:(((

التماس دعای فرج