.. شهید اسدالهی هر کاری می‌کرد تا برای ولایت امام زمان (ع) چیزی کم نداشته باشد. اگر می‌دید لازم است به زبان عربی تسلط داشته باشد، می‌رفت و می‌آموخت، اگر لازم است لهجۀ سوریه‌ای و لبنانی بیاموزد، می‌رفت و می‌آموخت، لازم است از جهت علمی تقویت شوم؟ می‌شوم، لازم است آموزش‌های پزشکی ببینم؟ می‌روم و یاد خواهم گرفت تا برای مولایم مهدی (ع) بیشترین خاصیت را داشته باشم.

این شهدا کسانی هستند که پرچم و پیام انقلاب را به درستی از نسل قبلشان دریافت کردند، این شهدا کسانی هستند که پیمان الهی مبنی بر اینکه به دشمن پشت نکنید را به درستی گرفته‌اند و بدون اینکه عناصر مهم آن را از یاد ببرد، به نسلهای بعدی انتقال دادند و آنان اکنون الگوی بسیاری جوانان و نوجوانان به شمار می‌روند.◀️ بخشی از سخنرانی استاد قاسمیان در مراسم چهلم شهید حمیدرضا اسداللهی