مهر من تربت تو..
مهر تو در گل من ...
سوزد ازغربت تو..
روضه روضه دل من...
شعله شعله نفسم...
بی تاب کرب و بلاست...
بین یاران حسین ..
ای دل جای تو کجاست...
کاروان گذشت...جان نمانی عاقبت
وای اگر شبی گرم خواب عافیت ...
توبمانی و شرم وروسیاهیت.....
 اه وحسرتا...
سیدی حسین...جان من فدای تو....

پ ن:دانلودش کنید قشنگه...

اصلا امام حسین همه چیزش بابقیه فرق داره...بایک مداحی هم سیمت وصل میشه ازبس که مهربونه....