اگه دعوا کردنا و تفاوت ها و اختلاف نظرهای بین ما نبود 

حتما از دوری و دلتنگی و از شدت دوست داشتنت میمردم 

دعواهای هر از گاهی با تمام  خرابی های که به بار میارن خوبن 

😐😐😐😐😐😐

پ ن : ولی کل کل از دعوا بدتره 

خوبه که هراز گاهی مثل ادم دعوا کنیم تا اینکه  همیشه کل کل کنیم و غر غر بزنیم 

ما از دوره کل کل  کردن وغر زدن  گذشتیم و با کیفیت دعوا  میکنیم تا به نتیجه برسیم 😑😑😑😑😑

پ ن2 : اصلا دعواهم خوب نیست 

چشم انداز ما در اینده بحث و صحبت کردن سازنده میباشد ان شاءالله 

دعوا کار ادمای ضعیف و خنگه 😆😆

پ ن 3: من درگیر نیستم 

یک روال عادی رو گفتم 

شاید برای شماهم اتفاق بیفتد یا اتفاق افتاده باشد 

پ ن4: در دعواهای زناشویی هیچ وقت یک نفر مقصر نیست یک چیز کاملا دوطرفه میباشد

پ ن5: هیچ وقت  دعواهای خود را با مادر و خواهر وخانواده خود درمیان نگذارید کار ادمای خنگه 😑