یا حضرت زهرا سلام الله علیها


روزه چهارم مٰاه است 

مدَد یا زهرٰا


تو بده رزقِ #شهادت 

به همِه نوکرها ...