یعنی نشد من یک کاری رو شروع کنم درست وخوب وارامش انجام بشه:/
همش یک جای کارم میلنگه اساسی:/ بعضا انجام هم میشه ولی رسما پوستم کنده میشه علی الخصوص کاری که برای شهداست کاملا میفهمم میخوان اذیت بشم:// واذیت میشم....
بابدبختی عکس جدا کردیم پوستر پیداکردیم بردیم چاپخونه گفتش سایزاشون درست کنیم ...رفتیم خونه دوستم سیستمشون کلا باز نشد:/
رفتیم یک جا بنده خداروکچل کردیم تا 11شب تموم شد:/
اومدم دانشگاه طرف رفته چاپخونه میگه فایلا روی فلش نیستن:/
اومدم نگاه میکنم میبینم ریخته رو فلشی که دست منه:///
کلاسم رفت تودیورا:/.این از عکسا:// حالا اومدم لپ تاپ شارژ نداشت شارژم نیست:// گشتم شارژر پیداکردم://حالا باید شونصد ساعت صبرکنم تا اپلودشن :/
حالا کاری دیگه بماند:///
ای خدا 

خراب شدنشون به مو میرسه ولی پاره نمیشه:/