از وختی یادمه اینجوری بودم 

برخلاف همه که از دست کسی ناراحت میشن یا عصبانی میشن عمیقا عکس العمل نشون میدن 

من ساکت تر میشم:/// 

وکلا هرکی هرچی بگن من ساکت تر میشم وجوابی نمیدم 

خوبیه قبلا این بود برام مهم نبود و فراموش میکردم

الان حس میکنم روحم یک جوری میشه 

و بقیه مثل همیشه همینطور بی پروا میگن و من بازم هیچی نمیگم:/// 

چرا همچینم :// 

این روزا این حس و اخلاق داره اذیتم میکنه

الان دقیقا از دست چندین نفر ناراحتم ولی نمیتونم هیچی بگم 

اینکه بی انصافانه قضاوت میشم ندوست:(

پ ن: شاید اگه توضیح بدم اینجوری نگن ولی من بازم نمیتونم.....