دیگه دارم قاطی میکنم
این چ وضع زندگیه :/ 
چرا همش نیستی !
چرا من همش کمبود تو دارم ؟! :/
اوف ایش 😤
پ ن: بعد چند روز بازگشتم به لونه مان !ماهی کوچولوی صورتیمم بین تیله های ته تنگ گیر کرده بود و مرده بود رنگشم سفید سفید شده بود 😔😔
برا جفتش غذا ریختم نمیخورشون !!ماهی ها هم احساس دارند عایا؟؟؟ 
مثلا هم تنگیشون نباشه  بی اشتها میشن؟! 
زنگ زدم به جناب مذکر میگم ماهی کوچولو مرده 😔😔😭
میگه: بله من فلان جام 😐😐
میگم ماهی نیست
میگه :من بعدا زنگ میزنم:/ من بعدا با شما صحبت میکنم:/
اصلا میخوام صحبت نکنی :/