خدایا قبول نیست:/

ملتی که روزه نمیگیرن میشینن میخونن ونمره هاشون خوب میشه:/

مثلا تو طبقه ما موقع سحر شاید چندنفر تو آشپزخونه باشن:/

ظهر ها آشپزخونه شلوغ تره:/

روز روزش حالمون خوبه وروزه نیستیم نمیتونیم بخونیم 

چ برسه گشته وتشنه وسر درد واز خوردن غذای سلف معده دردم باشیم://

خدایا قبول نیست...

اون امتحانی مثلا خونده بودم حالم بدشد گند زدم:/

اون یکیم استاد بووق معلوم نبود این سوالای مزخرف رو ازکجا آورده الانم نمیدونم جوابشون کجاست:/ که میفتمش :///

آخه ساعت 1ونیم ظهر کی امتحان میزاره تو ماه رمضون:// اونم هر روز پشت سر هم :/


مشروط نشم صلوات:((