آغا چ وضعیه:/

وقتی خدا میگه ..ائمه میگن یانه بیا دین ومذهب روبزاریم کنار(این روزا خیلیا به این واژه ها آلرژی پیدا کردن:/ به قول استادمون من نمیدونم چرا اینقدر جوونا دین گریز شدن!! )

وقتی عقل میگه شعور میگه بزرگترا میگن 

خانم ... آقا خودتون رو درمعرض اتهام قرار ندید!!

خب نکنید :/ اصلا شما بخاطر کاری که  میکنید وباعث میشه  بقیه فکر بدوناروا بکنن مدیونید:/ 

چندین نفر که من بخاطر سابقه سوءیی که داشتن ..درباره شون بدفکر کردم:/

ولی خداروشکر به زبون نیاوردم. .

آخه چرا :/؟؟

اه 

درسته ما حق نداریم درباره بقیه بد فکر کنیم ولی بقیه هم حق ندارن اینقدر تابلو کاری انجام بدن که چیز بدی بیاد تو ذهن ما:/

استغفرالله من جمیع ظلمی وجرمی واسرافی علی نفسی واتوب الیه :(