امروز کلیپی تو اینستا دیدم خیلی حالم رو گرفت 

صحنه ای از یک دختر فرانسوی که داد میزد منو بکشید 

برام همین جون مونده اینم بگیرید...

واقعا دلم گرفت ...

تنها چیزی به ذهنم رسید .... امام زمان بود...

یا فارس الحجاز ادرکنی ولا تهلکنی ...

واژه ها و حرف ها وجمله هایی تند تند از ذهنم رد میشن همه روزه

من؟ این دنیا؟ اون دنیا؟ وظیفه؟ رسالت؟ مسئولیت....

کجای دنیام؟ 

بقیه کجان؟

بقیه چی میشن؟! 

و در آخر کاش بتونم قدمی بردارم ...قدمی برداریم....

_______

یک کلیپ دیگه از یک کودک یمنی هم دیدم دیگه این رو نمیزارم ببینید....

به معنای واقعی کلمه له شدم... خدا لعنت کنه آل سعود رو.

..