یاد بگیریم از هیچ کس توقع زیادی نداشته باشیم 

نه اصلا توقع نداشته باشیم !!

حتی از نزدیکترین شخص صمیمی ترین دوست!

خودمون اذیت میشیم!

واگر ازدست کسی ناراحتیم وچیزی نمیگیم وبه روی خودمون نمیاریم  اینو بدونیم که مطمئنا اون طرف هم یک وقتی از دست ما ناراحت شده وچیزی نگفته..

چون ما همه مون خوبی ها و بدی هایی داریم...

پ ن: اینایی که گفتم چیزایی بود که میدونستم ولازم بهم یادآوری بشن