بچه داری چه سخته:/
مطمئنا تربیت اون سخت تره....
دیروز برادر زاده ام حدود دو ساعت برام حرف زد وته حرفاشو نشنیدم وخواب رفتم:/ 
واژه واژه حرفایی که میزنیم روی بچه تاثیر داره
هرکار انجام میدیم بچه یاد میگیره وانجام میده...
همش یاد این روایت  میفتم که فرموندند بچه های خود را 20 سال قبل از تولد تربیت کنید اگر به نتیجه نرسیدید باید زودتر شروع میکردید!!!!!
خدایا شکرت...