شنیدید میگن طرف زده به اون درش ودیگه شورش رو درآورده !!!

من درهمه چی زدم به اون درش وجدا شورش رو درآوردم:///

به معنای واقعی مسخره کردم خودمو دیگه:/

خدایا چیزی تا ماه رمضون نمونده به برکت این روزا نزار توخیل کسانی باشم که اصلا به ماه رمضون راه پیدا نمیکنن :(((

پ ن: چندوقتیه که دوستان میگن خودتو برای انتخابات آماده کن !!

منم زیاد جدی نمیگرفتم

ولی امروز جدی جدی رفتم فرم پر کردم:/ 

فرم رو که پر کردم انگاری یک پتک خورد تو سرم:/ رسما یک مسئولیت به نوبه ی خودش سنگین قبول کردم :/ 

چهارشنبه انتخاباته یک دلم میگه کاش رای نیارم 

یک دلم میگه غلط کردی دهنتو ببند بایدکار کنی کنار کشیدن کار ضعیفاست:/

جدیدا شخص سومی هم اظهار نظر میکنه :/ که میگه خب خیلی ضعیف وسستی  که اون دوتا درمقابلش صحبتی ندارن:/ 

پ  ن2: دیوونه ودرگیرم خودتونید 

همیشه افراد درونیم که به قولی نفس اماره ولوامه ان دارن کل کل میکنن یک وقتایی اعصابمو خورد میکنن ازبس درگیرن://

التماس دعای فرج+عاقبت بخیری 

و التماس دعای شدید برای من:(

پ ن3:

رهبرانقلاب امروز دردانشگاه امام حسین(ع):

جوانان عزیز،آینده برای شماست؛شمایید که باید این تاریخ را باعزتش نگه دارید/خرمشهرها درپیش است؛نه درمیدان جنگ نظامی،درمیدانی که از جنگ نظامی سختتر است؛البته ویرانی جنگ نظامی را ندارد،بالعکس آبادانی دارد اما سختی اش بیشتر است

پ ن 4:جدیدا سخنای حضرت آقا رومیخونم یا گوش میدم 

.....هیچی بیخیال....

فقط گوش میدم ومیخونم :///