روز پرواز مناسب بود...وای از نقص عضو ایمانم..


پ ن: اربعین..کربلا...