هوای حسین. ..هوای حرم...هوای شب جمعه زد به سرم..

هروقت درگیر کاری برای شهدا میشم..وقتی خسته میشم.. ..شدیدا دلم کربلا میخواد....

دلم خیلی کربلا میخواد....

یا حسین اربعین نوکر بی آبروتو یادت نره :(((

چاره ای ندارم جز اینکه ازراه دور سلام بدم:(

صلی الله علیک یاابا عبدالله