چرا همه میخوان دیده بشن 

تلاش میکنن که حتی خصوصی ترین و شخصی ترین احساس و زندگی شون رو نشون بقیه بدن !!!

واقعا چرا؟؟

چرا من تا حرفام دیده وشنیده نشن اروم نمیشم 

چرا بقیه فکر میکنن اگه احساسشون رو ننویسن و نگن بی احساسن؟؟؟!!!

این خلاء عمیق دیده شدن!!!! 

واقعا چرا:!!!!؟؟؟