من بیست سال ندارم ..

بیست سال از دست دادم

چقدر زود میگذره...

رفتم رای بدم یکی از اشناهامون شناسنامه هارو چک میکرد..

عکسمو دید گفت:چقدر بچه بودی:)

گفتم خب برای 5سال پیشه. ...

یک لحظه خودم جا خوردم...یعنی این عکسو 5سال پیش برای شناسنامه گرفتم....عین باد از جلوی چشمام گذشت این 5سال.یادمه یکی از درگیریام این بود که نمیفهمیدم الان بزرگم یا بچه :/ یک کار میکردم میگفتن زشته بزرگ شدی میخواستم کار ی انجام بدم میگفتن هنوز بچه ای واین برخورد بقیه منو دچار چندگانگی کرده بود خخخخ ..حس بدی نداشتم...زیاد ناراضی نیستم از اونچه که گذشته...خوبوبدش ...ثواب وگناهش:/...دیوونه بازیا ودرگیربازیا...جوگیر شدنا (شامل قسمت اعظم این دوران بود خخخخ

خدایا به همه  عمر بابرکت وبه درد بخور بده...

پ ن : دیروز تولدم بود..اگه ملت تبریک نمیگفتن یادم نبود:|