همه ، یه روزی روی سر همه جا داریم......


البته به عزتُ و شرفِ


لااِله اِلا الله...