ملت استرس میگیرن بیشتر میخونن 

من کلا نمیتونم بخونم دیگه :///

خدایا خودت کمک کن:((