هعی...خدایاشکرت...

روز به روز داره تعداد شهدای مدافع حرم زیاد میشه 

امروز تشییع یکی از شهدای افاغنه بود توشهرمون

عجیب شلوغ شده بود دم مردم گرم با دهن روزه تو دل آفتاب تشییع میکردن . 

یاد پارسال  افتادم که تشییع دوتا از شهدای مدافع حرم چقدر غریبانه برگزار شد

الحمدالله امسال خیلی شلوغ بود ومردم اومده بودن.. 

خدا صبری به خانواده شون بده:((

واقعا نمیدونم چی بگم:((

خوش به سعادتشون